חדש!!! סכיני שף מקצועיים של המותג LC-Leo

תקנון

תקנון SYSTEMS-IL

.אתר זה מנוהל ובבעלות סיסטמס איי אל (Systems-il) עוסק מורשה 060409372

 1. החנות משמשת כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
 3. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 4. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

 המכירות - חלק כללי

 1. החנות מתחייבת למפרט הרשום באתרנו בלבד ולא באתרים חיצוניים.
 2. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל.
 3. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה", דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהספק, ואת מחיר המכירה ( להלן: דף המכירה).
 4. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.
 5. החנות רשאית לבטל כל הזמנה על פי שיקול דעת החנות וללא אישור מוקדם מן הלקוח 

שיטות המכירה בחנות הווירטואלית : רגילה 

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן : 

 1. החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
 2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי לנציגת שירות.
 3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני וכמו כן שליחה של תעודה מזהה של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, לקוח שלא ישלח תעודה מזהה בדואר אלקטרוני או בפקס תבוטל העסקה לאלתר ולא תהיה החנות מחויבת להודיע על כך.
 4. שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה. 

ביטול עסקה (מתייחס להזמנות בעסקת מכר מרחוק שהוזמנו דרך האתר או טלפוניות בלבד) י

 הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק"). י

 1. לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק יימסר ללקוח מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש בחוק (להלן: "טופס גילוי") באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח ו/או לכתובת הדואר שציין הלקוח בעת אספקת המוצר, ו/או לכל המאוחר במועד הספקת המוצר ללקוח, לפי שיקול דעתה של סיסטמס איי אל.
  במקרה וטופס הגילוי לא נמסר ו/או התקבל אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את סיסטמס איי אל ו/או החנות על כך שלא קיבל את טופס הגילוי כאמור בסעיף זה.
 2. דרכי ביטול העסקה :
 3. (א) בהתאם לסעיף 14ג(ג)(1) לחוק לפיו: מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם;
 4. (ב) בהתאם לסעיף 14ג1(ג) לחוק לפיו: אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
 5. בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, סיסטמס איי אל תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;
 6. הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
 7.  
  1. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995;
  2. מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
  3. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
  4. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים)
 8. במקרה של ביטול עסקה, החזרה או החלפה עקב פגם, יודיע על כך הלקוח לחברה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר.
 9. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.

ביטול עסקה (מתייחס להזמנות בעסקת מכר מרחוק ובעסקאות בסניפי הרשת):

 1. צרכן רשאי לבטל עסקה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק, באחת הדרכים הבאות: בע"פ (בטלפון או בהודעה בעל פה בסניף); בדואר אלקטרוני;
בפקס; ובאינטרנט בקישור הייעודי. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון - פרט מזהה נוסף.
פרטי ההתקשרות הנם כדלהלן:
אי-מייל  israelisystems@gmail.com
טלפון שירות: 058-407-4914
טלפון נוסף: 058-407-4915
כתובת למשלוח דואר רשום: לכבוד: סיסטמס איי אל – ברץ יוסף 4, פתח תקווה 
 

החזרת מוצר שהורכב על פי דרישותיו של הצרכן

 1. מוצר לרבות מחשב נייח ו/או מחשב נייד שהורכב ו/או יוצר על פי רצונותיו ודרישותיו של הצרכן לא ניתן לבטל את רכישתו ו/או להחזירו (אם סופק ללקוח) ו/או להחליפו אלא ככל שהתגלה פגם בייצור אחד מרכיביו או במקרה של אי התאמה בין המוצר שסופק למסוכם בהזמנה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית (אך לא חייבת), לפנים משורת הדין ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לפעול אחרת מן האמור לעיל.
 2. עסקת רכישה של מוצר שהורכב לפי דרישת הלקוח ללא פגם בייצור ו/או אי התאמה, יהיה ניתן לביטול על פי שיקול דעת החברה ובכפוף לבדיקת מעבדה של החנות כי המוצר הוחזר כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש. במקרה כזה תהא רשאית החברה לאשר את ביטול העסקה ולחייב את הלקוח בתשלום דמי ביטול בסך כולל של 20% מגובה עלות העסקה.
 3. בכל מקרה של ביטול וזיכוי, החברה תזכה את הלקוח באופן בו שילם. במקרה של תשלום מזומן ההחזר יהיה בצ'ק מזומן שישלח לכתובת הלקוח בדואר רשום עד 14 יום מיום הביטול. כרטיסי אשראי יזוכו מול חברת האשראי.
 4. כל מקרה של ביטול וזיכוי ו/או החלפה מותנה בהצגת חשבונית מקורית בגין רכישתו.
 5. בשום מקרה לא ניתן להחזיר את המוצר במידה ועברו 14 יום מתאריך הקנייה.
 6. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל אחד הסניפים, כשהוא שלם, תקין ובאריזתו המקורית (בצירוף חשבונית מקורית) על ידי הלקוח.
 7. במידה ומתעורר אצל הלקוח חשש שהמוצר פגום במסגרת 14 יום הראשונים מרגע קבלת המשלוח, על הלקוח להגיע לאחת ממעבדות חברת "סיסטמס איי אל" ולמסור את המוצר לבדיקה.
 8. במידה וימצא המוצר כפגום יוכל הלקוח לקבל מוצר חדש ללא תשלום נוסף של  דמי משלוח או לחילופין את כספו בחזרה ולקבל החזר כספי על דמי המשלוח ששולמו, ככל והמוצר נשלח אל הלקוח במקור.
 9. דמי המשלוח ייגבו בטרם שליחת המוצר, ביחד עם ההזמנה. מוסכם כי אסמכתת שליחה מהווה ראיה חלוטה שהלקוח קיבל את המוצר.
   

ביטול עסקה ע"י החנות

 1. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 2. אם נפלה טעות בהצגת הפריט בחנות ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
 3. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
 4. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החנות ו/או בכל מקרה בו החליטה החנות, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
 5. אם אזל המוצר ממלאי מחסן חנות האינטרנט לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם נשלח ללקוח).
 6. כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החנות שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
 7. כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.

-----------------------------------------------------

מומלץ לשמור אריזה מקורית למוצר לתקופת של 30 יום , חלק מיצרני מוצרים מחייבים אריזה למטרת החלפה/זיכוי

 אספקת המוצרים

 1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא 

אם צויין מפורשות אחרת. 

 1. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה 

הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

1.2. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום 

ונזקי טבע. 

2.2. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 

2.3. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

 1. בעת חוסר במלאי בתאריך ההזמנה, עומדת לצד החנות הזכות לספק מוצר שווה או עדיף בביצועיו ללא הודעה על כך.
 2. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

  דמי משלוח 

  1. אנו מתחייבים על משלוחים חינם של כל המוצרים שלנו עד 14 ימי עסקים 
  2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .
  3. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי 
   עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג

  שירות לקוחות

  1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם החברה .
  2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל חברת סיסטמס איי אל

  בטלפון- 058-407-4914/5

  EMAIL:israelisystems@gmail.com

  נא לציין מס` טלפון בעת משלוח הEMAIL 

  1. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה , כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה .

   אבטחת מידע פרטיות בחנות

  1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע . 
  2. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
  1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות. 
  2. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. 
  3. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
  1. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת. 
  1. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה . 
  1. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות. 
  2. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות . 
  3. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
  4. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכשלי אבטחת מידע של היצרן, פריצה למכשירים המשווקים או סיסמאות שדלפו.

  אמינות

  1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר ווירטואלי באתר האינטרנט , 

  ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר. 

  1. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות , או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים . 

  עובדי החברה וספקי החברה אף חתומים על מסמך האוסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר. 

  1. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות .

  אחריות מערכות חשמל:

  המוצר אותו רכשת הינו באחריות חברת סיסטמס איי אל בע"מ (היבואן) או ע"י מעבדות היצרן למשך התקופה המפורטת בחשבונית ולפי תנאיה.

  1. א)החברה מתחייבת לתקן תקלה/פגם במוצר או להחליף כל חלק לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  ב)תיקון המוצר ייעשה במעבדת החברה או היצרן בלבד.

  2.האחריות תנתן במשרדי החברה בלבד,והיא כרוכה בהצגת חשבונית קנייה ובהשארת המכשיר,אם נדרש.

  3.אחריות זו בטלה במקרים הבאים:

  א)תקלה ו/או פגם במוצר הנגרמים ע"י כוח עליון או שבר מכל סיבה שהיא.

  ב)נעשה שינוי או תיקון ע"י איש שלא הוסמך על כך על-ידינו,ו/או מחיקה ו/או הסרת פרטי המכשיר ו/או מספרו.

  ג)נעשה כל שינוי במערכת ההפעלה ו/או הוספת תוכנה שאינה מתאימה לנתוני המערכת.

  ד)הקלקול ו/או הפגם נגרמו בזדון או ברשלנות שלא ע"י החברה ו/או ע"י מי מטעמה.

  4.האחריות אינה מכסה חומרים מתכלים מכל סוג שהוא או נזק ישיר של התבלות,בלאי,קורוזיה,או חלודה.

  1. מבלי לפגוע באמור לעיל,האחריות לא תחול במקרה של נזק הנובע משבר,רשלנות,הזנחה,קצר חשמלי,נפילה או כל תאונה שהיא,כולל נזקי טבע וכוח עליון.
  2. האחריות אינה מכסה תוכנות והתקנות מכל סוג שהוא.
  3. מובהר בזאת,כי למעט אחריות החברה על פי תעודה זו,לא תהא החברה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח,אם הגורם נובע ו/או קשור מפגם ו/או לקוי ו/או תקלה במוצר.
  4. משך זמן האחריות מצויין בחשבונית הקנייה המהווה תעודת אחריות .

  משלוחים : 

  מועד אספקת מוצרים המקסימלי יהיה עד 14 ימי עסקים אלא אם צויין מפורשות אחרת. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה,  וישיבו לו את מלוא כספו. הזמנה שנעשתה לאחר השעה 12:00 תיחשב כהזמנה אשר נעשתה יום עסקים לאחר מכן.

  הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי, מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה